Sonarer for fiskeleting

Tilbake i 1953 introduserte Simrad det første kommersielle ASDIC-systemet til profesjonelle fiskere. Siden da har fiskemetoder og -utstyr utviklet seg til å bli langt mere teknologibasert. Og helt i forkant av denne utviklingen finner du Simrads sonarer.

Produktgruppe

Produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Last ned brosjyre


Relaterte produkter på Kongsberg Maritime's web

Merk at alle sidene hos Kongsberg Maritime er på engelsk.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback