Last ned dokumenter

De nyeste produktkatalogene fra Simrad kan du her laste ned i PDF format

I disse katalogene vil du finne relevant informasjon om de produktene vi tilbyr det profesjonelle fiskerimiljøet og forskere.

Vær oppmerksom på at de lavoppløselige utgavene er laget for å leses på skjerm. De er ikke brukbare for utskrift.

De høyoppløselige versjonene kan skrives ut med godt resultat, men legg merke til filstørrelsene.

For å laste ned et dokument, høyre-klikk på linken og velg Lagre som (eller tilsvarende) på menyen.

Fish finding products

Underwater Science productsEnglish |  Español |  Français |  Norsk | 

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback